Podmínky Akce Odhad zdarma

605 44 65 43

8 - 21 h
I. Obecná ustanovení a výklad pojmů
 1. Podmínky Akce Odhad zdarma zpřesňují Podmínky používání internetových stránek hypotekyjanecek.cz ze dne 1. 5. 2017 (dále jen „Odhad zdarma“).
 2. Odhad je základní podklad pro stanovení výsledné zástavní hodnoty Nemovitosti a zpracovává jej Banka, nebo jí určený odhadce.
 3. Nemovitostí se rozumí bytová jednotka, pozemek, nebo rodinný dům, vše zapsáno v katastru nemovitostí České republiky.
 4. Hypotékou se rozumí spotřebitelský úvěr na bydlení zajištěný nemovitou věcí ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru v aktuálním znění.
 5. Bankou se rozumí subjekt mající oprávnění podnikat podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění) jako poskytovatel Hypoték.
 6. Klient je spotřebitel, kterému Provozovatel zprostředkuje Hypotéku Banky.
 7. Provize je odměna vyplacené Provozovateli za zprostředkování Hypotéky Klientovi.
II. Předmět akce
 1. Odhad zdarma znamená, že Provozovatel zaplatí Klientovi cenu Odhadu zpracovaného jako nezbytný podklad pro zprostředkování Hypotéky Provozovatelem.
 2. Klient má nárok na Odhad zdarma za předpokladu:
  • Odhad je nezbytným podkladem pro uzavření smlouvy o Hypotéce, mezi Klientem a Bankou, kterou Klientovi zprostředkoval Provozovatel.
  • Klient smlouvu o Hypotéce s Bankou dle předchozího bodu uzavřel a Hypotéku vyčerpal přesně dle podmínek smlouvy o Hypotéce uzavřené mezi ním a Bankou.
  • Klient za Odhad prokazatelně zaplatil.
  • Provozovatel obdržel Provizi za zprostředkování Hypotéky Klientovi v plné a nezkrácené výši a nemusel jí z jakéhokoliv důvodu vrátit.
 3. Pokud Provozovatel musel vrátit Provizi v plné, nebo i částečné výši, zejména z důvodu, že Klient odstoupil od smlouvy o poskytnutí Hypotéky uzavřené mezi Klientem a Bankou, jejíž uzavření zprostředkoval Provozovatel, zavazuje se Klient vrátit Provozovateli jím zaplacenou cenu Odhadu to do 5 dní od doručení výzvy k vrácení ceny Odhadu. 
 4. Provozovatel po obdržení Provize vyzve Klienta do konce následujícího měsíce k předložení aktuálního bankovního spojení, kam provede Odhad zdarma.
 5. Klient má nárok na jeden Odhad zdarma, a to právě v souvislosti s Hypotékou, kterou mu zprostředkoval Provozovatel.
 6. Odhad Zdarma je nepřenosný na jinou osobu, nedohodnou-li se Provozovatel a Klient jinak.
 7. Klient souhlasí s podmínkami Odhad zdarma odesláním formuláře Chci odhad zdarma.
 8. Odhad zdarma je časově neomezenou Akcí a platí od 1. 5. 2017.